top of page

Соціальне підприємництво???

«Соціальне підприємництво» – це застосування передових практик традиційного підприємництва для вирішення соціальних проблем та досягнення сталих соціальних змін».

Наведемо одне з найбільш цитованих тлумачень «соціального підприємництва», яке водночас і найбільш розлогим. Його автором є Грегорі Діз (Gregori Dees), якого часто називають «батьком» науки про соціальне підприємництво.

Він виділив п’ять ознак, що визначають соціальне підприємництво:

1)взяття на себе місії створення та підтримки соціальної цінності (а не лише цінності для індивідуума); 2) безперервний пошук та використання нових можливостей для служіння обраній місії; 3) участь у процесі творення інновацій, адаптації та навчання; 4) рішучість дій, активність і масштаби яких не повинні обмежуватися наявними ресурсами; 5) висока відповідальність підприємця за результати своєї діяльності – як перед безпосередніми клієнтами, так і перед суспільством.

Святоюрська кав’ярня - це впровадження ідеї соціального підприємництва для постійної, послідовної підтримки та популяризації соціальних проектів для вирішення актуальних соціальних проблем.

Місце, де кожен стає благодійником, вкладаючи кошти не у чийсь прибуток, а у конкретні ідеї та людей.

«Служити Богові означає робити добро людям» - як казав Бенджамін Франклін.

Радо чекаємо вас на гарячі напої у Святоюрська кав'ярня

Джерело: посібник «Що слід знати про соціальне підприємництво» В. Смаль, В. Кокоть